Villkor


B E T A L N I N G S V I L L K O R

Bokningsavgiften betalas vid bokning. Resterande betalning sker när beställaren valt paket och produkt. Betalning sker på faktura som skickas via mail och betalas inom 15 dagar. Fotograf Malin Lindell är godkänt för F-skatt. Samtliga priser anges inkl. moms.


L E V E R A N S

Beställaren anlitar Fotograf Malin Lindell för hennes tekniska och artistiska expertis och stil och har kontrollerat den via hemsida och sociala medier. Bilderna redigeras enligt fotografens bildstil. Beställaren får urvalet via ett webbgalleri på mail senast 3 veckor efter fotograferingen, och har då 5 dagar på sig att välja ut bilder. Bilderna i urvalsgalleriet är lågupplösta och märkta med vattenstämpel och får ej användas eller laddas ner. De utvalda bilderna levereras högupplösta via webbgalleriet kort efter att beställaren har betalat. Leverans av produkter sker inom 4 veckor efter beställning och skickas per post. 


A N V Ä N D N I N G

Inga bilder får förändras eller redigeras efter det att leverans har skett, det gäller även t.ex. Instagramfilter. Beställaren äger rätt att på egen hand framkalla bilder för privat bruk. Publicering i dagstidningar samt på privat hemsida och sociala medier går bra om Fotograf Malin Lindell anges och på sociala medier taggas med @fotografmalinlindell. Fotograf Malin Lindell förbehåller sig rätten att använda bilderna på hemsida, sociala medier samt att bilderna kan publiceras och användas i eventuell övrig marknadsföring. Fotograf Malin Lindell förbinder sig att inte sälja bilderna vidare för kommersiell användning.


A V B O K N I N G

Vid avbokning senare än 1 dygn innan planerat fotograferingstillfälle äger Fotograf Malin Lindell rätt att erhålla ersättning från beställaren på halva arvodet. Vid sjukdom kommer beställaren och Fotograf Malin Lindell överens om en ny lämplig tid för fotograferingen. Fotografen förbehåller sig rätten att boka om fotograferingen med kort varsel vid t.ex. allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse, familjetragedi eller annan oförutsedd händelse. Kunden kan då ej kräva ekonomisk ersättning men kan avboka fotograferingen kostnadsfritt.


P R I S Ä N D R I N G

Vid efterbeställningar gäller den aktuella prislistan då beställningen genomförs. Genom att boka Fotograf Malin Lindell godkänner du ovanstående villkor.

FAMILJEFOTOGRAF,MODERSKAPSFOTOGRAF, NYFÖDDFOTOGRAF OCH GRAVIDFOTOGRAF. FÅNGAR NATURLIGA ÖGONBLICK OCH KÄNSLOR. UTGÅR FRÅN LIDINGÖ, STOCKHOLM. GÖR ÄVEN FOTOGRAFERINGAR I HÄLSINGLAND OCH VÄRMLAND.